Hoppa till sidans innehåll

Att representera Sura RF


 

Medlemmar i Surahammars Ryttarförening  

 • Är försäkrade vid lektionsridning/träning på anläggningen samt vid resa till och från aktiviteten.
 • Får rabatt/subventionerade priser på vissa aktiviteter (t.ex. banträningar, programridning, clinics etc).
 • Får förtur till aktiviteter om antalet platser är begränsade.
 • Får ridsportförbundets medlemstidning Häst & Ryttare direkt hem i brevlådan.

 

UPPFÖRANDEKOD

SURAHAMMARS RYTTARFÖRENING

Ridsporten idag blir allt tuffare, snabbare och ställer allt högre krav. Som ny tävlingsryttare är det lätt att bli överväldigad och inte riktigt veta vart det går att vända sig, vad som krävs av den egna personen och framförallt, hur det är tänkt att agera före, under och efter tävling. Även de som varit med i tävlings-svängen ett tag kan ibland behöva stöttning och hjälp att hålla riktningen i sin strävan mot uppsatta mål.

Därför har vi beslutat, som ett led i den nya tävlingsorganisationen och tillsammans med de förändringar som skett i TR, att hjälpa våra tävlingsryttare med vägledning i denna ”Code of conduct” – Uppförandekod. Detta är vad vi vill att våra ryttare ska eftersträva i Sura RF’s färger, för föreningens skull, men framförallt, för alla och envars egna skull.

**********************************************************************************

TR I inleds med den nationella tävlingsvärldens officiella uppförandekod, som följer nedan. Denna ligger alltid till grund för tävlande ekipage, oavsett tävlingsnivå.

Code of Conduct

Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt.

 

1. Hästens välbefinnande skall alltid komma i första hand, före krav från uppfödare, tränare, ryttare, ägare, hästhandlare, organisatör, sponsorer, media och funktionärer.

 

2. Hästens hälsa och välfärd måste garanteras vid all hantering av hästens väl som vid all veterinär behandling.

 

3. Högt ställda kvalitetskrav på fodermedel, hygien, hälsa och säkerhet för hästen måste uppfyllas.

 

4. Tänk på hästens närmiljö. Ventilation, utfodring och vattning måste fungera tillfredsställande. Detta gäller också under transport av hästen.

 

5. Det är viktigt att ständigt verka för ökad utbildning och ökade kunskaper om hästhållning och träning.

 

6. För hästens bästa är det väsentligt att ryttaren är kompetent och kunnig och dessutom i god fysisk kondition.

 

7. Hästen är en levande varelse och detta måste beaktas vid all ridning och träning. Metoder som FEI och Svenska Ridsportförbundet anser olämpliga får inte användas.

 

8. Svenska Ridsportförbundet skall på ett lämpligt sätt kontrollera att medlemmar, ridklubbar och distrikt värnar om hästens välfärd.

 

9. De nationella och internationella bestämmelser som gäller inom ridsporten beträffande hästens hälsa och välfärd måste följas inte bara under nationella och internationella tävlingar utan också under träning. Tävlingsregler och bestämmelser måste ständigt granskas för att säkerställa hästens välbefinnande.

På vår egna nivå har vi beslutat om följande riktlinjer.

 

 • För att tävla för Surahammars ryttarförening måste du ha löst medlemskap i föreningen.
 • Du förbinder dig att i möjligaste mån följa dessa regler vid tävling och träning.
 • Följande regler gäller även den som medföljer på tävling som hästskötare, medhjälpare, chaufför eller annan roll, dvs. även kompisar och föräldrar.

 

Uppförandekod – Sura RF

 • Hästens/Ponnyns bästa är viktigast - Låt inte eventuell besvikelse/upprördhet gå ut över din ponny/häst.
 • Ha en positiv inställning – det skapar en välkomnande atmosfär kring er.
 • Uppträd sportsligt och hjälp varandra – Gläds tillsammans vid framgångar, stötta varandra vid motgångar.
 • Tala väl om varandra – Vi tävlar med varandra, inte mot varandra, annat än på banan.
 • Tala inte illa om andra klubbar/föreningar eller medtävlande.
 • Ta inte ut eventuell besvikelse/upprördhet på din omgivning. Det inkluderar medtävlande, hästskötare, föräldrar och tränare.
 • Behandla din omgivning med respekt, rättvisa och omtänksamhet – Var förebilder!
 • Respektera beslut från tävlingsledning/domare – Eventuella klagomål på domslut och liknande tas upp utan aggression och i rätt forum = Inte inne på tävlingsbana/framridning.
 • Behandla funktionärerna väl – De är där för er tävlandes skull.
 • Om du gjort något fel, sagt något olämpligt eller uppträtt illa – Be om ursäkt, och mena det. Alla kan göra fel, det viktiga är att göra vad som går för att rätta till det.

 

Att tävla är roligt!!

Hitta lagandan även vid individuella starter, och bjud hejarklacken på en hälsning om ni kan!

Uppdaterad: 05 JAN 2016 17:27 Skribent:  Caroline Dahlström

"Surahammars RF ska bedriva en verksamhet med i landet erkänt hög kvalitet.

Vi vill vara kända, inte bara i länet utan i hela landet, för att vår ridutbildning håller mycket hög standard.

 

När elever från oss t ex vidareutbildar sig inom hästsporten ska ”varumärket” Sura RF vittna om stor kunnighet i ridning, engagemang och kärlek till hästen, god hästhantering, kamratskap, sportmanship på tävlingsbanor m m.

 

Vi ska i allt vi gör hålla hög kvalitet och stort engagemang som riktmärke".

 

Postadress:
Surahammars RF - Ridsport
Nybyggsvägen 1
73535 Surahammar

Besöksadress:
Nybyggsvägen 1
73535 Surahammar

Kontakt:
Tel: 022031830, 022033984
Fax: 022031830
E-post: This is a mailto link

Se all info